Monday, August 1, 2011

Pulau Pinang Bakal Membina Rumah Kos Rendah Dan Sederhana..?

Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang Meluluskan Permohonan Untuk Membina 11,596 Unit Rumah Kos Rendah Dan Sederhana Rendah(bm/cn)

Kerajaan Negeri berjiwa rakyat di bawah pimpinan Pakatan Rakyat telah meluluskan pembinaan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah sebanyak 11,596 unit yang sekaligus menyangkal dakwaan yang mengatakan kerajaan negeri pakatan rakyat tidak membina rumah mampu milik kepada rakyatnya.

Sejak mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2008, Kerajaan Negeri telah meluluskan pembinaan 11,596 unit rumah mampu milik yang sekaligus menyangkal kenyataan yang mengatakan bahawa Kerajaan Negeri tidak membina rumah mampu milik kepada rakyatnya. Ini adalah di antara kos rendah (RM42,000) dan kos sederhana rendah (RM72,500) yang diluluskan.

Di bawah Kerajaan Negeri dan Agensi Kerajaan Negeri, projek perumahan Kos Rendah dan Sederhana Rendah seperti berikut yang dibangunkan adalah seperti berikut :

Pecahan mengikut daerah bagi projek Kerajaan Negeri adalah seperti berikut :

Pecahan mengikut daerah bagi projek Agensi Kerajaan Negeri adalah seperti berikut :

Pecahan mengikut daerah bagi projek Swasta adalah seperti berikut :

Walau bagaimanapun, Kerajaan Negeri juga berhasrat untuk membangunkan semula beberapa projek perumahan yang akan melibatkan sebanyak lebih kurang 992 buah rumah kos rendah dan 192 buah rumah kos sederhana rendah.

No comments:

Post a Comment