Monday, February 14, 2011

Mursyid Am Ikhawanu Muslimin : Perjuangan Rakyat Mesir Telah Berhasil

Mursyid Am Ikhawanu Muslimin, Muhammad Badi menegaskan, kegembiraan yang meliputi Mesir saat ini, tidak menyamai dengan kegembiraan lainya, setelah tumbangnya kekuasaan Firaun Husni Mubarak, ungkapnya. 

Dalam pernyataan khususnya pada  Jum’at (11/2/2011) Badi mengatakan, kemenangan yang disertai kesabaran, setelah mereka putus asa dari pidato-pidato Mubarak, kini rakyat Mesir mendapatkan kemenangan. 

Kemenangan yang ditorehkan rakyat Mesir hari ini, meliputi seluruh wilayah Mesir secara khusus dan tentu akan mempengaruhi secara siginfikan perkembangan politik rezim Arab. Dalam kaitan ini, Mursyid Am IM ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen rakyat yang telah berhasil dalam perjuangan revolusinya.

Iapun secara khusus berterima kasih pada tentara Mesir yang telah memainkan peranan penting dalam mendorong kejatuhan pemerintahan thagut selama ini,. (asy)

No comments:

Post a Comment