Saturday, September 4, 2010

Masih kah kau ingat..

Siapakah yang membela keadilan rakyat siapa yang memusnahkan hak rakyat .
peristiwa yang anda suda lupa.. 


No comments:

Post a Comment